Tuulivoimala

Tuulivoimalan tuotto painottuu talvikauteen. Hyvällä paikalla tuulivoimala korvaa käytännössä lähes täysin varavoimakoneen tarpeen.

Tuulivoimala tuottaa siellä missä tuulee

Koska pienikin tuulennopeuden lisäys vaikuttaa merkittävästi energian tuottoon, kannattaa tuulivoimalalle valita paikallisesti paras paikka. Kun voimalan generaattorijännite on korkea, voidaan tuulivoimala sijoittaa usean sadan metrin päähän käyttökohteesta ilman merkittäviä siirtohäviöitä.

  • Paikallisen sijoituspaikan arvioinnissa ja valinnassa täytyy huomioida mm.:
  • Paikka on tuulinen, siis aukealle ja korkealle.
  • Voimalalle täytyy olla tilaa noin yksi aari (10m x 10m). Ja tilaa nostamista ja laskemista varten.
  • Paikalle on päästävä asentamaan voimala.
  • Voimalaa ei tule sijoittaa niin, että potkurin varjo lankeaa rakennuksen ikkunaan. Potkurin varjo voi aiheuttaa epämiellyttävää välkyntää.
  • Paikkaan missä ei säännöllisesti oleskella. Täytyy huomioida mahdollisesti potkuriin tai rakenteisiin kerääntyneen jään tippuminen.
  • Mielellään 50 m - 100 m pihapiiristä tai rakennuksesta, jotta käyntiääni ei häiritse kovilla tuulilla.
  • Maakaapelille tarvitaan reitti voimalalta käyttökohteeseen. On tarkistettava onko maahan jo kaivettu jotain (salaoja, toinen maakaapeli tms.)?